ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a
rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (“Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően
kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a
honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes
adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és
gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az
adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni,
illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

 1. ADATKEZELŐ
  MEGNEVEZÉSE

Az adatok kezelését a tomyjatekok.hu oldalon a Modell & Hobby Kft.
végzi.

Székhely és iroda címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy
Ház 2. emelet (Piros torony) Vevőszolgálat címe: 1211 Budapest, Szikratávíró u. 12. C/3 raktár,
Cégjegyzékszám:01-09-724357 Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Adószám: 10929829-2-43 Adatkezelés nyilvántartási szám:
NAIH-58182/2012, 03727-0001 E-mail cím: adatvedelem@jateknet.hu Telefonszám:
Telefon: +36 1 700 4230

 1. ADATKEZELÉS
  JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások
igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet
(“Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes
hozzájárulása, vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor – illetőleg a
jogszabályon alapuló adatkezelés esetén a jogszabály által meghatározott
elévülési idő elteltével – visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a
rendszerből törli az Felhasználó valamennyi személyes adatát.

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel
járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

 

 1. KEZELT
  ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA

 

3.1. Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú
adatkezelés)

3.1.1. Technikai adatok, Honlap látogatás adatai

Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti
Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve
egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az
operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal
csak akkor kerülnek összekapcsolásra, ha a Felhasználó regisztrál a Honlapon.
Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Adatkezelés célja a
szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a
visszaélések megakadályozása.

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más
információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem
törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő Felhasználó
számítógépe egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár
földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A
meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a
Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során
megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a
Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, a Felhasználó számítógépének az IP címe,
böngészőjének a típusa, a megtekintett és az előzőleg meglátogatott weboldal
címe.

Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.1.2. Cookie-k kezelése

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi
látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében.

Átmeneti (session) cookie:

Adatkezelés célja: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap
hatékonyabban és biztonságosaban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz,
hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak
működni.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

Adatkezelés ideje: honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt
követően automatikusan törlődik.

Állandó (persistent) cookie:

Adatkezelés célja: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb
felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a
cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek
időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen
beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a
böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az
internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, jellemzően
30-60-90-120-180-365 nap

Érintettek köre a sütik által gyűjtött adatok esetében: Az oldalon böngésző
összes felhasználó

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Sütik törlése

A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve
letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni
Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van
lehetőség.

3.1.3. Külső szolgáltatók adatkezelése

A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és
külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere
közvetlenül Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink
figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen
kapcsolódás, Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt
felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A Felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső
szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt
adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. A Honlap tartalmazhat
olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől,
reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel.
Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web
beacon-okat a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva
gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a Felhasználónak a saját
szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen
esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott
adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az
Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében Felhasználó számítógépén
kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak
lehetőségük van összekapcsolni Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal,
de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google) internetes webhelyeken
jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével
tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő
Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket
Felhasználó (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai
adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google
Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a
www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A Google Analytics a Google Inc. (“Google”) elemző-szolgáltatása. A Google
Analytics Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi
a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. Az analitikai célú cookie-k
(sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a Felhasználó
beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a
Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a
Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a Felhasználók
holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának
gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen
a Adatkezelő felé.

Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik)
anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a
Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

Adatkezelés időtartama: 60 hónap Adatkezelés
jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ
megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

 1. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy
egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót
vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek
végrehajtására jogosult.

4.1 Adatfeldolgozók:

JátékNet.hu Üzemeltető Kft. Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán
körút 12-14. Lurdy Ház 2. emelet (Piros torony) Cégjegyzékszám: 01-09-322490
Adószám: 26293077-2-43 Tevékenység: Adatkezelő megbízásából a weboldal
üzemeltetését végzi.

Facebook Inc. (USA) Székhely: Menlo Park, California, USA Tevékenység:
Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú
reklám megjelenítése

Google LLC (USA) Székhely: Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre
Pkwy. Montain View, California 94043 Tevékenység: Profilalkotás, hirdetés,
analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

 1. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok
biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési
intézkedésekkel gondoskodik.

 1. FELHASZNÁLÓT
  MEGILLETŐ JOGOK

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes
adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze,
hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való
hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles
eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben
használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a
Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a
hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a
kezelt adatok körének tekintetében,

adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek
továbbításra a későbbiekben,

adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton)
első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. A Felhasználó által
kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton kéri a
másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt
elektronikus formátumban bocsátja Felhasználó rendelkezésére.

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a
kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak
szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást
kezdeményezhet.

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbíti Felhasználó által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek
valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a
hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről,
akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó e címzettek adatairól
tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

6.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének
korlátozását, ha a

Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez,

Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak
Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Felhasználót, akinek
kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az
érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok
valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,
amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) Felhasználó
visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja; iii) Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv)
Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés
célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat
Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül
gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az
adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét
érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez
való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhesse és
a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható Felhasználó
által átadott “saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző
szolgáltatókon keresztül. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra
korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl.
statisztika stb.)

Felhasználó a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl.
hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben
vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez
szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult
Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó személyesen
Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy
Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő
adatok felhasználásával. Felhasználó e jog keretében azon adatok
hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg a Adatkezelő részére
(statisztikai adatokra, vásárlási adatokra, Adatkezelő rendszerében egyéb módon
képződő adatokra stb. nem vonatkozik). A jog gyakorlása nem jár automatikusan
az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért Felhasználó e
jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat
személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve
Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes
adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő törli a Felhasználót
rendszeréből.

Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél
esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

6.7. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a 6.1. – 6.6.
pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két
hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével
Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
Felhasználót. Ha Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatást Adtakezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Felhasználó
másként kéri.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI
  LEHETŐSÉGEK

Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben
gyakorolhatja.

Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy
nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót. Ha Felhasználó kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre
figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat
számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt
terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013.
évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti
  Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
  Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu) fordulhat vagy b.
  Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
 2. ADATVÉDELMI
  INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi
incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság
tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az
érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az
elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén –
kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja
Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 1. EGYÉB
  RENDELKEZÉSEK

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a
honlapot használó Felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése
mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon
lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a
Felhasználó tiltakozik. Felhasználó a honlap használatával, elfogadja a
módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél
adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott,
a Adtakezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott
adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely
Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a
megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 1. Adatvédelmi
  tisztviselő:

Alföldy Balázs ev. Email: adatvedelem@jateknet.hu Telefonszám:
06-70-9384772 Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház 2.
emelet (Piros torony)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2020.06.04.

 Modell & Hobby Kft.